Contract Asigurari Sociale de Sanatate

Contract Asigurari Sociale de Sanatate

In conformitate cu Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.345/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.211 alin.(1) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea incheierii contractului de asigurari socilale de sanatate intre CAS Hunedoara si institutia dumneavoastra va solicitam completarea acestuia si a anexelor 1 si 2 de mai jos.
Contractul de asigurari sociale de sanatate (in 2 exemplare) semnat de reprezentantul legal si stampilat, insotit de anexa 1 si 2 (1 exemplar) indosariat se va depune in termen de 30 de zile la sediul CAS Hunedoara, loc Deva, Bld 1 Decembrie nr.16- camera 302 (parter) de luni pana joi intre orele 8-13.
Exemplarul dumneavoastra semnat de conducerea CAS Hunedoara va va fi inaintat ulterior.

-[ Download Contract asigurari sociale de santate ]
[ Download Anexa1 ]
-[ Download Anexa2 ]