Verificare categorie de asigurat

Verificare dupa CNP a starii de asigurat in Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurarilor Sociale de Sanatate.