28 December 2011

Ordinul MS si al CNAS nr.1723/950/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

Ordinul MS si al CNAS nr.1723/950/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2012 a Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012

Descarca documente atasate articolului.
[Ordin MS/CNAS nr.1723/950/2011 NM. de aplicare a C.C. pe anul 2012]